Istoric IGR

Istoric

Institutul Geologic al României este Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei.

Institutul Geologic al României a fost fondat în 1906, prin decret al Regelui Carol I, cu scopul de a îndeplini atribuţiile unui serviciu geologic naţional. În 2005, Guvernului României, prin Hotărârea nr.1399 a reafirmat atribuţiile de serviciu geologic naţional ale Institutului Geologic al României. Statutul de serviciu geologic a fost recunoscut şi la nivelul Uniunii Europene, prin admiterea Institutului Geologic al României ca membru al EuroGeoSurveys. Institutul Geologic al României este instituţia abilitată să întocmească, să editeze şi să imprime hărţile naţionale geologice,hidrogeologice, geofizice şi metalogenetice la diverse scări (HG1399/2005). În plus, conform HG 1399/2005, Institutul Geologic al României asigură corelarea datelor spaţiale geologice naţionale cu cele ale ţărilor învecinate, cercetează distribuţia câmpurilor geomagnetic, gravific, geotermic şi electromagnetic pe teritoriul României, dezvoltă cercetări geonomice integrate, incluzând sistemul geoinformaţional (GIS), geoidul şi analiza imaginilor satelitare şi studiază dinamica unor fenomene geologice cu potenţial de hazard natural.

Institutul Geologic al României participă la proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale (inclusiv în Programul Cadru 7), având acorduri de cooperare cu instituţii academice, de cercetare şi industriale din România şi din alte ţări (Germania, Ungaria, Bulgaria,Franţa, China, Belgia, Africa de Sud).
Decret infiintare Carol I
Decretul de înființare al Institutului Geologic al României emis de Regele Carol I în anul 1906

Top Inapoi