Geofizica

Geofizică

Observator

Observatorul geomagnetic

Monitorizarea continuă şi transmiterea on-line de date geomagnetice (mediate pe interval de un minut) spre un nod de colecţie din reeaua de observatoare planetare INTERMAGNET. Informaţiile,  integrate cu date satelitare, concură la realizarea in timp real a modelului IGRF  (International Geomagnetic Reference Field).
Studiul legăturilor fenomenologice dintre datele geomagnetice şi alte date geofizice, precum şi cele astrofizice  şi meteorologice pentru predicţia unor parametri referitori la furtuni magnetice, hazarde  naturale (seisme, alunecări de teren), evoluţia structurii planetare in conexiune cu evoluţia sistemului soarelui.
Deconvoluţia datelor de prospecţiune geomagnetică prin eliminarea palierului de câmp regional şi planetar.
Utilizarea datelor de câmp geomagnetic regional în scopuri economice şi militare (pe arii ale aeroporturilor civile şi militare, in zona platformelor de compensare pentru calibrări ale instrumentelor de navigatie de la bordul aeronavelor, studii geomagnetice   in perimetre ale terminalelor  petroliere şi rafinăriilor propuse dezafectării pentru localizarea reţelei de conducte,  optimizarea pozării reţelelor naţionale energetice în raport de conductivitatea subsolului).
Protocolul de acces în incinta Observatorului, pentru etalonarea aparaturii magnetometrice sau gravimetrice
Detalii

Radiometrie

Teledetecţie

Studii, proiecte si sinteze bazate pe prelucrarea digitala a imaginilor aeriene si/sau satelitare înregistrate pentru diverse intervale de lungimi de unda ale spectrului electromagnetic, interpretarea si integrarea rezultatelor cu alte seturi de date tematice
Mai mult

Electrometrie

Electrometrie

Prospectarea depozitelor minerale (minereuri masive şi diseminate polimetalice, auro-argentifere, nemetalice, cărbuni) sau pentru roci utile (în industria refractară, construcţii etc):
Studii de geologie inginerească şi hidrogeologie:
- localizarea structurilor acvifere (cu implicaţiii in calculul de rezerve;
- cercetarea geoelectrică a zonelor instabile (structuri salifere, alunecări de teren, subsidenţe in zone miiere);
- analiza terenurilor pentru fundaţii de construcţii civile şi industriale (clădiri, poduri, şosele, tuneluri) şi in contextul proiectării amplasamentelor pentru depozite de deşeuri;    
- studii de stabilitate a barajelor hidrotehnice;
- localizarea neomogenităţilor din subsol (zone alterate, fracturi, cavităţi, obiecte îngropate) şi cartarea reliefului rocii de bază.
Studii de mediu:
- conturarea zonelor contaminate, detectarea infiltraţiilor, proiectarea gropilor ecologice.
Investigaţii ajutătoare explorării arheologice- construcţii relicte, obiecte metalice şi din ceramică
Detalii

Seismometrie

Seismometrie

Dezvoltări metodologice privind prelucrarea automatată a datelor achiziţionate cu metoda:
    - profilării de refracţie la suprafaţă şi  seismografie (unde directe refractate);      
    - tomografie de viteze
    Detalierea morfostructurii acumulărilor de sare :
       - limita sare /formaţiuni acoperitoare ;
       - geometria flancului sării;
       - grosimea planşeului de evaporit din baza exploatării
    Investigarea  omogenităţii versanţilor la baraje hidrotehnice prin tomografie de viteze
    Caracterizări seismogeologice in zone cu alunecări de teren
    Evaluarea vitezelor undelor transversale (unde S) pentru calcularea   parametrilor geodinamici in situ
Detalii
Radiometrie

Radiometrie

Analiza radioactivităţii naturale şi artificiale pentru probe de mediu (roca,sol, sediment) prin spectrometrie gamma de fond scazut; 
      Identificarea şi determinarea cantitativă şi calitativă a unor elemente minore şi in urmă (Sm, Eu, La, Ce, Pr, Nb, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Co,Sr, Au, Ag) în materialele geologice prin analiza activării cu neutroni.
    Măsurarea şi monitorizarea radonului şi thoronului în  diferite medii (aer, apa, sol) şi materiale (roci, materiale de construcţii)
Detalii

Top Inapoi