Gis si baye de date

teledetecţie

Studii, proiecte si sinteze bazate pe prelucrarea digitala a imaginilor aeriene si/sau satelitare înregistrate pentru diverse intervale de lungimi de unda ale spectrului electromagnetic, interpretarea si integrarea rezultatelor cu alte seturi de date tematice, cu aplicatii in:
- determinarea relatiilor structural-tectonice si clasificarea unitatilor geomorfologice în context regional;
- stabilirea relatiilor dintre elemente structural-tectonice si zone de perspectiva pentru acumulari de substante minerale utile din unitati si subunitati geologice;
- orientarea pe teren a lucrarilor de explorare;
- inventarierea resurselor minerale exploatate la zi (cariere pentru minereuri, minerale industriale, balastiere pentru nisipuri si pietrisuri, roci ornamentale), estimarea volumului excavat si urmarirea evolutiei exploatarii;
- monitorizarea haldelor de deseuri miniere, a iazurilor de decantare si a unor instalatii anexe de prelucrare a minereului, a zonelor afectate de devarsarea accidentala a substantelor poluante;
- urmarirea evolutiei în timp a unor fenomene geologice cu dinamica relativ rapida (sedimentari, eroziuni, alunecari de teren, subsidenta etc.) si cartarea pe suprafata continua a extinderii miscarii;
- delimitarea zonelor cu contrast ridicat de proprietati termice legate de arii de perspectiva pentru surse de energie nepoluanta (localizarea acumularilor de ape termale si a altor forme de manifestare la suprafata a energiei geotermice);
- indentificarea si delimitarea zonelor cu poluare chimica si termica;
- solutionarea unor probleme de geologie inginereasca si hidrogeologie (amplasarea de obiective industriale si publice),
Realizarea de harti si proiecte GIS prin integrarea seturilor de date tematice (geologice, geofizice, modele digitale ale terenului, imagini de teledetectie, masuratori la sol etc.), analiza spatiala si modelare;
Realizarea de harti ale schimbarilor în acoperirea biofizica a terenului pe baza imaginilor din arhiva (aeriene si satelitare) si actuale;
Furnizarea de imagini multispectrale aeriene MSK-4 de arhiva (1986-1991) in zone ale României, corespunzator arealelor unde s-au executat profile de zbor;
Determinari de caracteristici spectrale in situ si laborator pentru esantioane de roci, sol, vegetatie, diverse materiale, în vederea constituirii bancii de date, importante in procesul prelucrarilor digitale si interpretarii datelor.


Imagine Landsat-TM (6,7,5-RGB)
cu aplicaţii în poluarea termică la exploatări de petrol prin combustie subterană Analiza spatiala si modelare GIS în bazinul superior al râului Argeş 
Top Inapoi