geohazard

Geohazard

DIRECTII DE CERCETARE ACTUALE:

1. Studii de geologie inginereasca, hidrogeologie si mediu:
- Cercetarea si monitorizarea geoelectrica a zonelor instabile (alunecari de teren, subsidente, structuri salifere, procese antropogene). Determinarea parametrilor fizici si geometrici ai structurilor ingropate.
- Localizarea neomogenitatilor din subsol (goluri, obiecte ingropate, falii, fracturi, zone alterate, relief ingropat). Cartarea reliefului rocii de baza.
- Studii de stabilitate a barajelor. Detectarea si localizarea scurgerilor si a zonelor cu rezistenta redusa in barajele construite din anrocament.
- Studii de mediu. Conturarea zonelor contaminate, detectarea infiltratiilor, proiectarea gropilor ecologice.
- Analiza terenurilor pentru fundatii de constructii civile si industriale (cladiri, poduri, sosele, tuneluri). Evidentierea structurii geologice, a gradului de compactizare si de umiditate a formatiunilor, a zonelor stabile si instabile.
- Localizarea structurilor acvifere. Determinarea parametrilor geometrici in vederea calculului de rezerve.
2. Prospectarea depozitelor minerale (minereuri masive si diseminate metalice, polimetalice, auro-argentifere, nemetalice, carbuni, materiale de constructii, alte roci utile). Determinarea elementelor necesare pentru calculul rezervelor.
3. Investigarea siturilor arheologice. Identificarea si localizarea artefactelor si a structurilor arheologice ingropate.
Detalii


  
Top Inapoi