Descriere proiect

LANDSOIL
Sistem integrat de tehnologii de colectare a datelor în scopul estimării gradului de degradare a solului datorită fenomenelor de instabilitate a terenului LANDSOIL

Proiectul LANDSOIL poate fi văzut ca un ghid al tehnicilor operaţionale folosite în implementarea politicii şi legislaţiei de mediu existente la nivel european, cu adaptare la politica şi legislaţia din România. Înca din 2002, Comisia Europeană a considerat solul ca o resursă ce nu se reface, ameninţată de hazarde naturale şi antropice (COM179/2002). Principalele ameninţări identificate includ alunecările de teren şi fenomenele apărute în zone cu exploatări miniere subterane abandonate. Implementarea Strategiei in Problema Solurilor (Soil Thematic Strategy-COM232/2006) implică obligaţia tututror statelor membru de a individualiza ariile de risc privind eroziunea, scăderea materiei organice, tasarea, salinizarea şi alunecările de teren.
În România, în anul 2001 a fost adoptată Legea 575, “Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a- Zone de risc natural”, care prevede redactarea « Hărţii de risc la alunecări de teren » pentru întreg teritoriul ţării. În acest context, pentru stabilirea potenţialului şi a probabilităţii ca într-o anume zonă să se producă fenomene de instabilitate a terenului (cauzate de factori naturali şi antropici), conform COM232/2006, capitolul 2, secţiunea 1, articolul 6, primul pas ce trebuie făcut il reprezinta identificarea şi clasificarea ariilor de risc din zona studiată, acestea urmând sa fie verificate la fiecare 10 ani, iar programul de măsuri de prevenire şi combatere urmează să fie facut public şi revăzut odata la 5 ani.

LANDSOIL este focalizat pe determinarea principalilor factori ce determină apariţia fenomenelor de instabilitate a terenului, determinarea proprietăţilor fizico-mecanice ale depozitelor implicate, estimarea hazardului natural si antropic de producere a acestor fenomene, monitorizarea fenomenelor, precum şi elaborarea unui model digital (harta de hazard pentru zonele alese).
www.iaeg.info
Top Inapoi