sarma

SARMa
Titlul proiectului: Managementul durabil al resurselor de agregate
(Sustainable Aggregates Resource Management)
Acronimul proiectului: SARMa

Numarul proiectului (EoI Reference Number):SEE EoI/A/151/2.4/X

Sumarul proiectului

Agregatele (piatra concasata, nisip si pietris), sunt resurse naturale esentiale pentru infrastructură şi construcţii. Ţările membre SSE sunt bogate in agregate, dar aprovizionarea nu este coordonată în interiorul acestor ţări sau de-a lungul acestei arii.
Provocările in domeniu sunt reprezentate de carierele neeconomice şi ilegale, site-uri nereabilitate, reciclarea limitată şi opoziţia comunităţilor fata de lucrarile de exploatare. Satisfacerea cererii presupune un lanţ de aprovizionare eficient şi durabil (planificare, extracţie, transport, utilizare şi reciclare) şi o exploatare socio-economică raţională, pentru a înlătura opoziţia faţă de extracţie, blocajele de aprovizionare şi creşterea restricţionată.
Obiectivele principale ale proiectului sunt de a elabora o abordare comună a gestionării durabile a resurselor de agregate (sustainable aggregate resource management - SARM) şi planificarea durabilă a ofertei din surse mixte (sustainable supply mix - SSM), la trei scări, pentru a asigura o aprovizionare eficientă şi sigură în SEE.
Obiectivele specifice includ consolidarea competentelor, crearea de infrastructuri de informaţii, precum şi programarea realizării unui Centru Regional SARM şi SSM. La nivel local, activităţile se vor concentra pe extracţia raţională avându-se în vedere protejarea mediului prin intermediul celor mai bune practici, reducerea numărului carierelor ilegale şi reciclare, pentru reducerea utilizării agregatelor primare.
Activităţile regionale / naţionale vor crea un cadru SARM pentru gestionarea eficientă şi definirea SSM, recomandând cum se poate integra SSM în planificare şi legislaţie. Activităţile transnaţionale se concentrează pe armonizarea politicilor relevante şi a legislaţiei in spatiul SEE, pe transferul de informaţii, precum şi pe crearea unui Sistem de Informatii asupra Agregatelor.
Proiectul va pune bazele unui Centru Regional privind gestionarea durabilă a agregatelor şi a ofertei.
Principalele produse vor include materiale destinate cresterii competentelor in domeniul agregatelor: materiale tipărite (manuale) privind (1) ameliorarea operaţiunilor legate de agregate la nivel local, (2) politicile regionale, naţionale şi transnaţionale, legislaţia, managementul şi oferta de produse mixte, (3) gestionarea deşeurilor. Rezultatele vor include utilizarea celor mai bune practici, adoptarea planurilor SARM şi SSM, a politicilor armonizate si stimularea colaborarii între parteneri.
Axa prioritara
Axa prioritara 2: Protectia si ameliorarea mediului
Aria de interventie:Aol 2.4: Promoverea eficientei energetice si a resurselor
Lider de proiect:Serviciul Geologic al Sloveniei

Top Inapoi